Dandora, välsignelse eller förbannelse?

Boken sändes som brev. Avsändaren betalar porto. Vid eventuell skada returneras din beställning.

Fyll i formuläret för att beställa boken. När betalningen finns insatt på mitt bankgiro, ange namn, sändes boken till den angivna adressen.

Faktura sändes med e-post. Betalning till bankgiro 5600-8683

Pris 150:-

Porto: 78:-

Sänd gärna en bekräftelse via e-post till info@thordnilsson.se när betalningen är genomförd.


BESTÄLLNINGSFORMULÄR

  Namn (obligatorisk)

  Adress (obligatorisk)

  Postadress (obligatorisk)

  e-postadress (obligatorisk)

  Telefonnummer (obligatorisk)

  Antal böcker (obligatorisk)

  Övriga önskemål

  captcha


  DANDORA, VÄLSIGNELSE ELLER FÖRBANNELSE

  Dandora Dumpsite är Afrikas största soptipp. Sedan början av 1980-talet har avfallet från Nairobis centrala delar och förorter deponerats i detta nedlagda stenbrott som en ”tillfällig” lösning på stadens sophantering. Nu arbetar barn och vuxna med att sortera och sälja sopor för en liten dagsinkomst, för många den enda inkomst de kan få. Några har inget annat val än att bo och leva hela sitt liv på tippen.

  Under en fotografisk vandring på Dumpsite och i stadsdelen Dandora i Nairobi, Kenya, möter vi människor och djur i en av civilisationens mest utsatta miljöer. Kameran låter oss se vardagslivet och möta ett flertal personer som släpper oss lite närmare in på livet. Boken, som är en högst personlig tolkning av Thord Nilssons möte med Dandora, visar upp de umbäranden så många genomgår, men också de ljusa ögonblick som ändå går att finna. Genom sitt möte med organisationen Globetree blev fotografen varse om situationen och att konst, musik och engagemang kan vara en väg ut ur en på förhand till synes omöjlig och livshotande tillvaro.

  Boken har givits ut med stöd av Globetree.org.